Belarus Devlet Kültür Sanat Üniversitesi

Belarus Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi, 1975 yılında A.M. Gorky Minsk Devlet Eğitim Enstitüsü ve Belarus Tiyatro ve Sanat Enstitüsü kültür ve eğitim bölümü baz alınarak kurulan Minsk Kültür Üniversitesi’nin temellerine dayanarak kuruldu. Kültür Üniversitesi’nin kurulmasından beş yıl kadar sonra üniversite gelişti, yeni akademik bölümler açıldı, sanat grupları oluşturuldu ve iki üniversite yurdu inşa edildi. Sanatsal aktivitelere olan ilginin artmasıyla birlikte 1986’da müzikal ve koreografik sanatlar fakültesi kuruldu. 1989’da yüksek lisans programları başladı. 90’lar başlarındaki ulusal değişikliklerden ötürü kültür ve sanat eğitiminin içeriğinde esaslı değişimlere gerek duyuldu ve Minsk Kültür Üniversitesi’nde Avrupa yüksek eğitim kurumlarının program esasları baz alınarak bir plan oluşturulması önerildi. Bu doğrultuda çalışmalara başlandı. Enstitünün ismi Belarus Devlet Kültür Üniversitesi olarak değiştirildi.

Uluslararası ilişkiler yoğunlaştı, master ve uzaktan eğitim programları kuruldu. 1996’da denklik belgesi başarı ile alındı. 26 Kasım 1999’da Belarus Eğitim Bakanlığı tarafından, üniversite, ulusal eğitim kurumları içerisinde sanat alanında öncü olarak belirlendi. Çeşitli gençlik tiyatroları, devlet sarayında sanat galerisi ve Moskovskaya caddesinde birkaç bina üniversite bünyesine katıldı. 2003 yılında üniversite tekrar gelişme sürecine girdi, yeni fakülte ve bölümler açıldı, ülkedeki sosyal ve kültürel gelişmeler ışığında bazı bölümlerin adı değiştirildi. 2004’te son olarak üniversitenin adı Belarus Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi olarak değiştirildi.

2000’li yıllarda üniversite ülkedeki yüksek eğitim kurumları arasında kendini gösterdi, ulusal ve uluslararası forum, festival, yarışma gibi etkinliklerde organizatör veya katılımcı olarak yerini aldı. Entelektüel vatandaşların yetiştirilmesinin yanısıra Belarus kültür mirasının korunması ve incelenmesine de önem verildi. 2011’de üniversite, gerçekleştirdiği eğitimin, bilimsel yenilikçi ve uluslararası alanda tecrübeli personellerinin,  ve kültür sanat alanındaki eğitim faaliyetlerinin kalitesinin nitelendiği ISO 9001-2009 kalite yönetim sisteminin gerekliliklerine uygun hale gelmiştir. Profesyonel eğitimci kadrosu ile Belarus Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi’nde derin insani anlayışı ve kanıtlanmış kültür sanat bilgisi ile öne çıkan yetenekli uzmanlar yetişti ve açıldığı günden beri 25.000’den fazla genç uzman diplomasını aldı. Modern müfredat, bilişim teknolojileri ve yeni eğitim metotları üniversitenin eğitim sürecine katıldı. Belarus Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi bilimsel çalışmaları, yenilikçi eğitim hareketi ve çok çeşitli sanatsal yaratıcılıkları sayesinde Belarus üniversiteleri arasında yüksek yerini almıştır.

Belarus Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi Belarus’ta sadece iki sömester boyunca rusça eğitimi veren hazırlık fakültesine sahiptir. Üniversite ile aynı kampüsteki yurtları ile üniversite öğrencilerine kolaylık sağlamaktadır. Üniversite Minsk şehir merkezinde üniversiteden adını almış İnstitut Kultur metro istasyonunda bulunmaktadır.