belarusta eğitim

Belarus Devlet Üniversitesi Üniversite Eğitimi ,Master ve Rusça Kursu

bguwordplatinum

Belarus Devlet Üniversitesi Belarus’ un en büyük ve en köklü ve en büyük üniversitesidir. Belarus Devlet Üniversitesin’de 2015-2016 eğitim yılında toplam 43776 öğrenci eğitim görmektedir. Şu anda Bgu’da 2430 yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Bünyesinde 20 fakülte, 5 eğitim ve mesleki gelişim kurumu, 4 bilimsel araştırma enstitüsü, 13 araştırma merkezi, 41 araştırma laboratuvarı, 38 öğrenci araştırma laboratuvarı ve ayrıca 4 müze bulunmaktadır.

Belarus Devlet Üniversitesi ayrıca dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500 sıralamasında yer almaktadır. Ülkemizde YÖK denkliği bulunmaktadır. Bünyesindeki farklı fakültelerin bulunduğu farklı adreslerde 10 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Belarus Devlet Üniversitesi uluslararası fakültesi ile yabancı öğrenciler için rusça hazırlık, üniversite eğitimi vede lisans üstü programları ile Belarus’ta eğitimde öncüdür.

Belarus Devlet Üniversitesi’nde Lisans, Yüksek Lisans  Programları

Lisans Eğitimi: Eğitim süresi 4-5 yıldır. Yabancı vatandaşlar, Belarus Devlet Üniversitesi
Fakülteleri’nde, 80 farklı alanda eğitim görebilme imkanına sahiptirler. Öğrenciler, mezun olduktan
sonra uluslararası geçerliliğe sahip lisans diplomasını almaya hak kazanırlar.

Belarus Devlet Üniversitesi’nde yer alan Fakülteler, Enstitüler ve Bölümler

Biyoloji Fakültesi
5 yıllık bölümler;
Biyoloji ( Biyo-Teknoloji [Hücre ve Doku Biyolojisi] )
Mikrobiyoloji (Mikro Organizma Bilimi)
Biyokimya (Madde Bilimi)
4 yıllık bölümler;
Biyoloji (Bilim ve Üretim Faaliyeti)
Biyoloji (Bilim ve Pedagojik Faaliyet)
Biyoekoloji (Toplum ve Çevre İlişkisi)
Askeri Fakülte
Coğrafya Fakültesi
5 yıllık bölümler;
Jeoloji ve Maden Arama
Hidrometeoroloji (Su Meteorolojisi)
Havacılık Haritası
4 yıllık bölümler;
Coğrafya (Bilim ve Pedagojik Faaliyet)
Coğrafya (Coğrafi Bilgi Sistemleri)
Geoekoloji (Çevre Bilimi)

Gazetecilik Enstitüsü (4 yıl)
Gazetecilik (Basılı Medya)
Gazetecilik (Görsel-İşitsel Medya)
Gazetecilik (Web Gazeteciliği)
Gazetecilik (Yönetim)
Uluslararası Gazetecilik
Edebi Eser (Düzenleme, Yaratıcı Yazarlık)
Bilgi ve İletişim
Tarih Fakültesi (4 yıl)
Tarih (Alanlar)
Tarih ve Arşiv Çalışmaları
Müze Çalışmaları ve Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması (Alanlar)
Kayıt Yönetimi (Alanlar)
Mekanik ve Matematik Fakültesi (4 yıl)
Matematik (Bilim ve Üretim Faaliyeti)
Matematik (Bilim ve Geliştirme Faliyeti)
Bilgisayar Matematiği ve Sistem Analizi
Matematik (Ekonomik Faaliyet)
Matematik ve Bilgi Teknolojileri
Matematik (Bilimsel ve Pedagojik Faaliyet)
Mekanik ve Matematiksel Simülasyon
Uluslararası İlişkiler Fakültesi
5 Yıllık Bölüm;
Dilbilimi ve Doğu Ülkeleri Çalışmaları
4 Yıllık Bölümler;
Uluslarası İlişkiler
Dünya Ekonomisi
Uluslararası Hukuk
Yönetim (Uluslararası Turizm)

Gümrük İşleri
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi (4 yıl)
Uygulamalı Matematik (Bilgi ve Üretim Faaliyetleri)
Ekonomik Sibernetik (Güdüm Bilimi) (Ekonomide Matematiksel Yöntemler ve Bilgisayar
Modelleme)
Bilgisayar Bilimi
Bilgisayar Güvenliği (Matematiksel Yöntemler ve Programlama Sistemleri)
Aktüeryal (Sigorta Risklerine ve İstatiklere Dayanan) Matematik
Uygulamalı Bilgisayar Bilimi (Bilgisayar Sistemleri Yazılımı)
Radyofizik ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi
5 Yıllık Bölümler;
Aerokozmik (Havacılık) Radyo-Elektroniği ve Bilgilendirme Sistemleri ve Teknolojileri
4 Yıllık Bölümler;
Radyo-Fizik (Radyo-Elektrik Olaylar Bilimi)
Fiziksel Elektronik
Bilgisayar Güvenliği (Radyo-Fizik Yöntemleri ve Yazılımlar)
Uygulamalı Bilişim (Telekomünikasyon (İletişim) Sistemlerinin Bilişim Teknolojileri)
Sosyal ve Kültürel İletişim Fakültesi
5 Yıllık Bölümler;
Modern Yabancı Diller (Çeviri)
Modern Yabancı Diller (Öğretim)
Tasarım (İletişimsel Tasarım)
4 Yıllık Bölümler;
Sosyal Çalışma (Sosyal Proje)
Kültüroloji (Temel Kültüroloji)
Kültüroloji (Uygulamalı)
Uygulamalı Bilişim (Web- Programcılığı ve Bilgisayar Tasarımı)
Felsefe ve Sosyal Bilimler Fakültesi (4 yıl)
Felsefe

Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal İletişim
Fizik Fakültesi
5,5 Yıllık Bölüm;
Nükleer Fizik ve Teknolojileri
5 Yıllık Bölümler;
Nano-Malzemeler ve Teknolojiler Fiziği
Bilgisayar Fiziği
4 Yıllık Bölümler;
Fizik (Araştırma Faaliyeti)
Fizik (Üretim Faaliyeti)
Fizik (Yönetim Faaliyeti)
Filoloji Fakültesi
5 Yıllık Bölümler;
Doğu (Çin) Filolojisi
Roman-Alman (İngiliz) Filolojisi
Roman-Alman (Fransız) Filolojisi
Roman-Alman (Alman) Filolojisi
Roman-Alman (İtalyan) Filolojisi
Klasik Filoloji
4 Yıllık Bölümler;
Belarus Filolojisi (Alanlar)
Slav (Slav ve Belarus) Filolojisi
Rus Filolojisi (Alanlar)
Kimya Fakültesi
5 Yıllık Bölümler;
Temel Kimya
Yüksek Enerji Kimyası

İlaçların Kimyası
4 Yıllık Bölümler;
Kimya (Bilim ve Üretim Faaliyeti)
Kimya (Bilim ve Pedagojik Faaliyet)
Kimya (Çevresel Koruma)
Kimya (İlaç Faaliyeti)
İktisat Fakültesi (4 yıl)
Ekonomi Teorisi
Ekonomi
Yönetim (Uluslararası Yönetim ve Yenilik Yönetimi)
Hukuk Fakültesi (4 yıl)
Politika Bilimi
Ekonomi Hukuku
Hukuk İlmi
A. Saharov Uluslararası Devlet Ekoloji Enstitüsü
5 Yıllık Bölümler;
Nükleer ve radyasyon Güvenliği
Tıbbi Fizik
4 Yıllık Bölümler;
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Ekolojide)
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Sağlık Hizmetlerinde)
Çevresel Faaliyetler (Çevre Yönetimi ve Uzmanlık)
Çevresel Faaliyetler (Ekolojik İzleme)
Tıbbi Ekoloji
Devlet Yönetimi ve Sosyal Teknolojiler Enstitüsü
5 Yıllık Bölüm;
Tasarım (Nesne Mekansal Ortam Tasarımı)
4 Yıllık Bölümler;
Marketing (Pazarlama)

Yönetim (Sosyal – İdari Yönetim; Finans ve Yatırım Yönetimi; Emlak Yönetimi)
Sosyal Çalışma (Sosyal – Psikolojik Faaliyet; Sosyal – Ekonomik Faaliyet; Sosyal-Rehabilitasyon
Faaliyeti)
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Enstitüsü (4 yıl)
İşletme Yönetimi
Lojistik
Bilgi Kaynağı Yönetimi

Yüksek Lisans Programı: Belarus Devlet Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarının süresi 1-2
yıldır. Yüksek öğrenim programına dayalı yüksek öğrenim gören ve yüksek öğrenim diplomasına
sahip olanlar için süre 1 yıldır. Lisans programında öğrenim gören ve Lisans diplomasını alan
öğrenciler için süre 2 yıldır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans Diplomasını
almaya hak kazanırlar.

Belarus Devlet Üniversitesi Fakültelerinde yer alan Yüksek Lisans Programları

Mekanik – Matematik;
Matematik
Mekanik
Bilgisayar programcılığı ve internet teknolojileri
Matematiksel ve yazılımsal mobil cihazlar
Bilgisayar matematiği ve sistem analizi
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi;
Matematiksel Program Yazılımı
Bilgi Güvenliği
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi
Büyük miktarda bilgi işlemek için algoritmalar ve sistemler
Fizik;
Fizik
Fotonik
Radyofizik ve Bilgisayar Teknolojisi
Radyofizik
Fiziksel Elektronik

Donanımlı ve Teknik Programlı Yazılım
Bilgi Güvenliği
Bilgi Yöntemleri ve Sistemleri, Bilgi Güvenliği
Kuantum Fiziği ve Lazer Teknolojisi
Kimya;
Kimya
Biyoloji;
Biyoloji
Coğrafya;
Coğrafya
Jeoekoloji
Genel ve Bölgesel Jeoloji
Tarih;
Genel Tarih
Ulusal Tarih
Arkeoloji
Etnografya, Etnoloji ve Antropoloji
Sanat Tarihi
Tarih Yazma, Kaynak Araştırması ve Tarihsel Araştırma Yöntemleri
Tarihi ve Kültürel Objelerin Müzeciliği ve Restorasyonu
Belgesel, Dokümentasyon, Arşiv Çalışmaları
Ofis Belgeleri ve Arşivleme
Ekonomi;
Ekonomik Teori
Matematiksel ve Araçsal Yöntemler Ekonomisi
Finans ve Para Kredisi
Ekonomi ve Ulusal Ekonomi Yönetimi
Yenilik Yönetimi
Ekonomi

Finans ve Kredi
İşletme Ekonomisi ve Yönetimi
Ekonomik Bilişim
Felsefe ve Sosyal Bilimler;
Felsefe
Sosyoloji
Psikoloji
Felsefe ve Sosyal Antropoloji
Gazetecilik Enstitüsü;
Gazetecilik
Uluslarası İlişkiler;
Dil Teorisi
Uluslararası ilişkiler ve Dış Politika
Hukuk ilmi
Dünya Ekonomisi
Sosyal ve Ekonomik Sistemlerde Yönetim
Turizm İnovasyon yönetimi
Oryantal Çalışmalar
Filoloji;
Eğitim Öğretim Teorisi ve Yöntemleri ( Bölgelere ve eğitim seviyelerine göre )
Slav Dilleri
Ulusların Yabancı Edebiyatı ( Özel Literatür ile )
Edebi Çalışmalar
Dilbilimi
Alman Dilleri
Roman Dilleri
Dil Teorisi
Metinsel Eleştiri
Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikler ( Dil Göstergesi ile )

Hukuk;
Siyaset Bilimi
Hukuk İlmi
Kamu Otoritesinin Yasal Desteği
Dış Ekonomik Faaliyetlerin Yasal Düzenlenmesi
Sosyokültürel İletişim;
Kültürel Çalışmalar
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Pedagoji Bölümü ve Eğitimde Gelişim Sorunları;
Genel Pedagoji, Pedagoji ve Eğitim Tarihi
A.D. Saharov Uluslararası Devlet Ekonomi Enstitüsü;
Ekoloji (Teknik Bilimler)
Nükleer ve Radyasyon Güvenliği (Teknik Bilimler)
Yenilenebilir Enerji Yönetimi
Çevre Yönetimi
Ekoloji ( Biyolojik Bilimler )
Radyobiyoloji

Belarus Devlet Üniversitesi Rusça Hazırlık Programı

Belarus Devlet Üniversitesinde rusça hazırlık programı yabancı öğrencilerin üniversite, master ve doktora programlarına katılabilmeleri için gerekli rusça eğitimin verildiği programdır. Eylül ayı başlar haziran sonuna kadar devam eder. Akademik takvim yılını kapsar. Belarus Devlet Üniversitesinde rusça hazırlık programı birinci dönem alfabeden başlayan rusça eğitimi ile başlar, ikinci dönem ise rusça eğitimin yanı sıra rusça olarak yardımcı dersler ile devam eder. Program sonunda alınan sertifika ile üniversite programına devam edilebilinir. Ayrıca bu sertifika tüm rus devletlerinde üniversite okumak ve kayıt olabilmek için geçerlidir. Rusça hazırlık programına temmuz ayından kasım ayına kadar başvuru yapılabilinmektedir…

Belarus Devlet Üniversitesi rusça hazırlık eğitimi Belarus’ta tek olarak seçiceğiniz bölüme, programa uygun olan rusça eğitimi vermektedir.

Extra Masraf Yok

Belarus Devlet Üniversitesi 2019-2020 Akademik Öğretim Yılı Hazırlık Programa Dahil Olan Hizmetlerimiz

Belarus’a Gelmeden Önce

 • Üniversiteden Öğrenci Davetiyesi Çıkartılması
 • Belarus Zorunlu Seyahat Sigortası Düzenlenmesi
 • Vize İçin Evrakların Kargo Gönderimi Belarus – Türkiye
 • Belarus’ta Evrakların Rusça Tercüme ve Noter Onayları
 • Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde Eğitim Vize Başvurusu, Takibi, Alımı ve Öğrenciye Gönderimi
 • İstanbul – Minsk Tek Yön Uçak Bileti

Belarus’a Gelince

 • Minsk Havalimanında Karşılama ve Üniversite Yurduna Transfer
 • Üniversite Yurdunda Kayıt İşlemleri
 • Belarus Öğrenci Oturma İzninin Alınması ve Registrasyon
 • Üniversite Yurdunda Konaklama (yurt konaklama ücreti eğitim süresince paket programa dahildir.)
 • Gerekli Hastane Sağlık Raporlarının Alınması
 • Üniversitede Kayıt İşlemleri
 • Rusça Dil Eğitimi
 • Belarus Cep Telefonu Hattı
 • Minsk Şehir Tanıtımı
 • Eğitim Süresince Minsk’te Birebir Danışmanlık
 • Hazırlık Rusça Eğitimi Bitiminde Belarus Devlet Üniversitesinden Hazırlık Diploması

Belarus’tan Çıkış Yaparken

 • Belarus Çıkış Vize İşlemleri
 • Yurt ve Üniversite Çıkış İşlemleri

 

Not: Rusça hazırlık programında sömester tatilinde ülke dışına çıkılması halinde giriş çıkış vize ücretleri ve ülkeye geri dönüşte istenilen sağlık taramaları öğrenciye ait, program hizmetlerine dahil değildir.

Belarus Devlet Üniversitesi Rusça Kursu

Eylül ayı başlangıçlı sıfır seviye ve üst seviyeler için  maximum 9 ay rusça kursları kayıtlarımız devam etmektedir… Ayrıntılar için firmamız ile iletişim sağlayabilirsiniz.

Belarus’ta Tıp Eğitimi

Tıp, Belarus’da en fazla ilgi gören bölümlerden biridir. Belarus genelinde tıp eğitimi; Belarus Devlet
Tıp Üniversitesi, Grodno Devlet Tıp Üniversitesi, Vitebsk Devlet Tıp Üniversitesi ve Gomel Devlet
Tıp Üniversitesi’nde verilmektedir. Üniversiteler, tıp eğitiminin kalitesini arttırmak için çeşitli eğitim
programları ve faaliyetler yürütmektedir. Belarus Devlet Tıp Üniversitesi, başkent Minsk’de
bulunması, tecrübesi ve prestijiyle tıp eğitiminde ön plana çıkan tıp eğitim kurumlarının başında gelir.
Belarus’un uluslararası eğitim kurumlarından biri olan tıp üniversiteleri, Rusça veya İngilizce olarak
eğitim verebilmektedir. Belarus’da gerçekleştirilen tıp eğitimlerinin uluslararası geçerliliği bulunmaktadır.
Üniversiteler, çeşitli tıp alanlarında derecelere sahip uzmanları, tecrübeli ve saygın akademik
kadrosuyla eğitim vermektedir. Başarılı bilim adamları sayesinde modern ve yeni muayene
yöntemleri, birçok tedavi ve rehabilitasyon sağlık uygulamalarına dahil edilmiştir. Teorik ve pratik
eğitim sürecinde, en iyi hastanelerde Avrupa koşullarında hizmet verilmekte; teknolojik olarak,
yenilikçi ve modern cihazların kullanımı ile eğitimler gerçekleştirilmektedir. Eğitim kurumları
bünyesinde öğrencilerin bilimsel yeterliliklerini geliştirebilecekleri bilimsel okullar, araştırma
toplulukları ve araştırmacılar mevcuttur. Uluslararası eğitim profiline önem veren ve uluslararası tıp
eğitimine yön veren üniversiteler, dünyanın sayılı ülkelerinden binlerce öğrenciye ev sahipliği
yapmaktadır. Aynı zamanda birçok kurumla da işbirliği içindedir.
Tıp üniversiteleri’nde sağlık sektörü kapsamında yer alan birçok bölümde eğitim verilmektedir:
– Genel Tıp
– Pediatri (Çocuk Hastalıkları)
– Koruyucu Hekimlik
– Diş Hekimliği
– Eczacılık
– Askeri Tıp
– Kariyer Danışmanlığı
Öğrenciler, Tıp eğitiminde yer alan stajlarla ve sonrasında yüksek lisans, doktora, klinik uzmanlık gibi
tıbbi eğitimlerini akademik olarak bir üst düzeye taşıyabilecekleri eğitim programlarıyla, teorik ve
pratik eğitim becerilerini geliştirebilirler.

Belarus Eğitim Bakanlığı, Tıpta Uzmanlık Programları
başvurularında Türkiye’deki diplomalara denklik sağlamaktadır.

10 Haziran Belarus Devlet Teknoloji Üniversitesi Yaz Rusça Kursu

10 Haziran Belarus Devlet Teknoloji Üniversitesi Yaz Rusça Kursu 

150 Usd Extra İndirim!!! Extra Masraf Yok!!!

Son Başvuru 20 Mayıs! Acele Edin!!!

 

Belarus Devlet Teknoloji Üniversitesi konum olarak merkez kampüsü Minsk şehir merkezinde bulunmaktadır. Üniversite merkez kampüsüne yürüme mesafesinde bulunan beş adet öğrenci yurdu vardır. Anlaşmamız gereği rusça kursu öğrencilerimiz 5 numaralı yurda yerleştirilmektedir. Yurt üniversiteye yürüme mesafesinde konumlanmıştır… alışveriş merkezlerine yakınlığı ile öğrenci yaşamına kolaylık sağlamaktadır. Yurtlarda odalar blok şeklinde iki kişilik ve üç kişilik iki oda tuvalet banyo şeklindedir. Her katta ortak kullanım mutfak vardır. Yurt giriş ve çıkışları 24 saat güvenlik kontrolündedir. Ayrıca yurt binasında öğrenci kullanımına uygun kafeterya öğrenci yaşamı için önem taşımaktadır… Belarus Devlet Teknoloji Üniversitesi 10 Haziran 2019 tarihli yaz dönemi rusça kursumuz Word Platinum ve üniversite tarafından özel düzenlenmektedir. Word Platinum uzman ve profosyonel eğitim danışmanlığı ile extra masraf yoktur.

Belarus Devlet Teknoloji Üniversitesi 10 Haziran Rusça Kursu Programlarımız Dahilindeki Hizmetlerimiz

Belarus’a Gelmeden Önce

 • Üniversiteden Öğrenci Davetiyesi Çıkatılması
 • Belarus Zorunlu Seyahat Sigortası Düzenlenmesi
 • Vize İçin Evrakların Kargo Gönderimi Belarus – Türkiye
 • Belarus’ta Evrakların Rusça Tercüme ve Noter Onayları
 • Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde Eğitim Vize Başvurusu, Takibi, Alımı ve Öğrenciye Gönderimi
 • İstanbul – Minsk, Minsk – İstanbul Çift Yön Uçak Bileti

Belarus’a Gelince

 • Minsk Havalimanında Karşılama ve Üniversite Yurduna Transfer
 • Üniversite Yurdunda Kayıt İşlemleri
 • Belarus Öğrenci Oturma İzninin Alınması ve Registrasyon
 • Üniversite Yurdunda Konaklama ( yurt konaklama ücreti eğitim süresince paket programa dahildir. )
 • Gerekli Hastane Sağlık Raporlarının Alınması
 • Üniversitede Kayıt İşlemleri
 • Rusça Dil Eğitimi
 • Belarus Cep Telefonu Hattı  (Kullanım bedelleri, internet, konuşma ücreti öğrenciye aittir)
 • Minsk Şehir Tanıtımı
 • Eğitim Süresince Minsk Merkez Ofisimiz ve Uzman Danışmanlarımız ile Rehber Danışmanlık Hizmeti
 • Rusça Eğitim Bitiminde Belarus Devlet Teknoloji Üniversitelerden Sertifika

Belarus’tan Çıkış Yaparken

 • Belarus Çıkış Vize İşlemleri
 • Yurt ve Üniversite Çıkış İşlemleri
 • Minsk Havalimanı Transfer ve Uğurlama

 

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport fotokopisi (ön kayıt için gereklidir.)
 • Diploma yada öğrenim durumunu gösterir belge
 • 6 adet vesikalık fotograf

 

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi Rusça Hazırlık Programı

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi sahip olduğu uluslararası tanınırlık ve yeterlilik ile Belarus Cumhuriyetinde önde gelen Tıbbi eğitim kurumudur. Üniversitenin tarihi Tıp Fakültesinin Belarus Devlet Üniversitesinin bir parçası olarak kurulduğu 1921 yılına kadar uzanır. Tıp fakültesi 1930 yılında bağımsız bireğitim kurumu olmuştur. 28 Haziran 2001 tarihinde Minsk Devlet Tıp Enstitüsü ülkenin önde gelen eğitim kurumu olarak Belarus Devlet Tıp Üniversitesi ismini aldı. 1925 yılında 21 ilk mezun doktor olarak diplomalarını aldılar.1930 yılında Belarus Devlet Tıp Enstitüsü Tıp fakültesi bünyesinde kuruldu. Haziran 1941 ve ekim 1943 tarihleri arasında Enstitü çalışmalarına ara verdİ ve sonrasında çalışmalarına Rusya’da devam etti. 1944 yılında Enstitü Minsk’e geri döndü. 1960 yılında Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. 1964 yılında Çocuk Hastalıkları Fakültesi ve Koruyucu Hekimlik Fakültesi çalışmalarına başladı. 1967 yılında yabancı öğrenciler için Tıp Fakültesi üniversitenin bünyesinde açıldı. 1971 yılında Minsk Devlet Tıp Enstitüsüne uzman yetiştirmede tıpta ve kamu sağlığındaki başarılar sebebiyle SSCB devlet nişanı verildi. 1995 yılında Askeri Tıp Fakültesi açıldı. 2001 yılında üniversite unvanını ve yüksek tıp öğretimi konusundaki konumunu tasdik ettirdi.

Belarus Devlet Tıp Üniversitesinde eğitim alabilmek için temel şartlar, kendi bünyesinde rusça hazırlık programını bitirmek, lise not ortalaması 70 ‘in üzerinde olması şayet başka bir üniversitede rusça hazırlık bitmiş yada okunacak ise biyoloji, fizik, kimya temel derslerin olduğu rusça hazırlık programları tercih edilmelidir.

Ayrıca Belarus Devlet Tıp Üniversitesinde ingiizce eğitim olanağı mevcut, kendi bünyesinde ingilizce hazırlık eğitimi yada yapılan yeterlilik sınavlarında başarı aranmaktadır…

belarusdevlettıpuni

Programa Dahil Olan Hizmetler

Belarus’a Gelmeden Önce

 • Üniversiteden Öğrenci Davetiyesi Çıkartılması
 • Belarus Zorunlu Seyahat Sigortası Düzenlenmesi
 • Vize İçin Evrakların Kargo Gönderimi Belarus – Türkiye
 • Belarus’ta Evrakların Rusça Tercüme ve Noter Onayları
 • Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde Eğitim Vize Başvurusu, Takibi, Alımı ve Öğrenciye Gönderimi
 • İstanbul – Minsk Tek Yön Uçak Bileti

Belarus’a Gelince

 • Minsk Havalimanında Karşılama ve Üniversite Yurduna Transfer
 • Üniversite Yurdunda Kayıt İşlemleri
 • Belarus Öğrenci Oturma İzninin Alınması ve Registrasyon
 • Üniversite Yurdunda Konaklama
 • Gerekli Hastane Sağlık Raporlarının Alınması
 • Üniversitede Kayıt İşlemleri
 • Rusça Dil Eğitimi ( haftalık 35 akademik ders saati )
 • Çevre Kültür Gezileri Öğretmenler Eşliğinde
 • Belarus Cep Telefonu Hattı  (Kullanım bedelleri, internet, konuşma ücreti öğrenciye aittir)
 • Minsk Şehir Tanıtımı
 • Eğitim Süresince Minsk Merkez Ofisimiz ve Uzman Danışmanlarımız ile Rehber Danışmanlık Hizmeti
 • Rusça Hazırlık Eğitimi Bitiminde Belarus Devlet Tıp Üniversitesinden Hazırlık Diploması

Belarus’tan Çıkış Yaparken

 • Belarus Çıkış Vize İşlemleri
 • Yurt ve Üniversite Çıkış İşlemleri

 

Not: Rusça hazırlık programında sömester tatilinde ülke dışına çıkılması halinde giriş çıkış vize ücretleri ve ülkeye geri dönüşte istenilen sağlık taramaları öğrenciye ait, program hizmetlerine dahil değildir.

 

Belarus’ta Eğitim

Belarus eski Sovyetler Birliği döneminde eğitim merkezi olarak anılmaktadır. Bu nedenle o dönemden kalan üniversitelerin ve eğitim kurumlarının çokluğu göze çarpmaktadır. Özellikle başkent Minsk’te sadece 30 ‘un üzerinde üniversite ve dengi öğretim kurumu bulunmaktadır. Eğitim kurumlarının çokluğu Belarus’un eğitime verdiği önemi bizlere göstermektedir. Günlük hayatta halkın %98’lik kısmı rusça konuşur. Resmi eğitim dili rusçadır. Belarusçayı günlük hayatta bir yabancı olarak duyma şansımız çok azdır. Belarus halkının %99’luk bir okur yazarlık oranıyla eğitime verilen önem ayrıca göze çarpmaktadır. İşsizlik neredeyse sıfır oranındadır. Bu nedenle aynı konumda bulunduğu çoğu ülkeyi kültür düzeyi ve refah düzeyi konusunda geride bırakmaktadır.

Türkiye’de YÖK tarafından tanınan, denkliği olan üniversiteler türk öğrencilerimize kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Belarus sakinliği, temizliği özellikle güvenliği ile rusça kursu, üniversite eğitimi, yüksek lisans ve doktora eğitimi için son yıllarda yabancı öğrenciler için tercih noktasıdır. Özellikle başkent Minsk uzun dönem ve kısa dönem rusça kursu eğitimleri için önemli ilgi odağıdır. Belarus’ta bulunan bir çok üniversite yanı sıra başkent Minsk’te yer alan Belarus’un tek dil üniversitesi olan Minsk Devlet Dil Üniversitesi ( İnyaz ) özellikle dil eğitiminde Türkiyede son derece populer olmuştur. Üniversite bünyesinde 18 yabancı dil eğitiminin profösyönel olarak verildiği fakültelerin yanında bünyesinde sadece yabancı öğrenciler için rusça eğitimi verilen Rus Dili Fakültesi bulunmaktadır.

Öne Çıkan Belarus Üniversiteleri

Minsk Yenilik Üniversitesi

Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi

Belarus Devlet Pedagoloji Üniversitesi

Belarus Devlet Teknik Üniversitesi

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi

Belarus Devlet Üniversitesi

Belarus Devlet Radyo Elektironik Üniversitesi

Belarus Devlet Teknoloji Üniversitesi

Brest Devlet Üniversitesi

Grodna Devlet Tıp Enstitüsü

Minsk Devlet Dil Üniversitesi

Polotsk Devlet Üniversitesi

Belarus Üniversitelerinde Eğitim

Belarus eski Sovyetler Birliği döneminde eğitim merkezi olarak anılmaktadır. Bu nedenle o dönemden kalan üniversitelerin ve eğitim kurumlarının çokluğu göze çarpmaktadır. Özellikle başkent Minsk’te sadece 30’un üzerinde üniversite ve dengi öğretim kurumu bulunmaktadır. Belarus’ta üniversitelerde akademik takvim her yıl eylül ayının ilk pazartesi günü başlar, haziran ayı sonunda biter. Belarus’ta yabancı öğrenciler için üniversite sınavı gerekmemektedir. Üniversiteye kayıt yaptırıp, rusça hazırlık eğitimi almak yeterlidir. Belarus üniversiteleri yabancı öğrencilere özellikle Türk öğrencilere kapılarını sonuna kadar açmaktadır.

Öne Çıkan Belarus Üniversiteleri

Minsk Yenilik Üniversitesi

Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi

Belarus Devlet Pedagoloji Üniversitesi

Belarus Devlet Teknik Üniversitesi

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi

Belarus Devlet Üniversitesi

Belarus Devlet Radyo Elektironik Üniversitesi

Belarus Devlet Teknoloji Üniversitesi

Brest Devlet Üniversitesi

Grodna Devlet Tıp Enstitüsü

Minsk Devlet Dil Üniversitesi

Polotsk Devlet Üniversitesi

Belarus’ta Üniversite Eğitimi ve Türkiye’de Denklik

Belarus’ta üniversite eğitimi, master programları, doktora son yıllarda son derece popülar olmuştur. Buna etken yaşam şartlarının uygunluğu, sınavsız üniversiteye giriş imkanı, sakin temiz güvenli şehirler, halkın refah düzeyi ülkede eğitim verilen önem buna başlıca etkenlerdendir. Belarus üniversiteleri özellikle türk öğrencilere kapılarını uygun koşullarla sonuna kadar açmaktadır. Ülkemizle denklik alanında yapılan anlaşmalar sonucu bir çok Belarus üniversitesinin ülkemizde YÖK tarafından denkliği verilmektedir. Ayrıca alacağınız diploma Avrupa ülkelrinde deda da geçerli olacaktır. Aşağıda ülmizde denkliği olan ve daha önce verilmiş bazı Belarus üniversitelerini sizlerle paylaşmak istedik.

Türkiye’de Denkliği Olan Belarus Üniversiteleri

Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi

Belarus Devlet Pedagoloji Üniversitesi

Belarus Devlet Teknik Üniversitesi

Belarus Devlet Tıp Üniversitesi

Belarus Devlet Üniversitesi

Brest Devlet Üniversitesi

Grodna Devlet Tıp Enstitüsü

Minsk Devlet Dil Üniversitesi

Polotsk Devlet Üniversitesi

Belarus’ta Rusça Öğrenmek

Belarus’ta rusça öğrenmek, Belarus’ta üniversitelerde eğitim almak son dönemlerde ülkemizde son derece popular olmuştur. Ülkemizde eğitim, üniversite sisteminin sınavlarının ağırlığı, zorluğu ve rusça kurs eğitimlerinin yetersizliği insanları yeni seçenekler bulmaya itmektedir. Buna sunulabilecek en iyi çözüm Belarus olmaktadır. İkame ülkelerden rusyanın pahalı güvensiz oluşu, Ukraynadaki bir türlü düzelmeyen savaş kriz ortamı, Moldovadaki ekonomik düzensizlik halk yaşayış biçimleri uygun bir eğitim ortamı sunmamaktadır. Belarus Sovyet Sosyalist dönemde eğitim bölgesi olarak bilinmektedir. O dönemden kalma eğitim kurumları, üniversitelerin çokluğu hemen gözümüze çarpmaktadır. İnsanların kültür düzeyi, okur yazarlık oranının % 99 lara yaklaşması ülkenin eğitime verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. Rusça dil eğitimi almak yada üniversite eğitimi almak için sadece Minsk’te 30’un üzerinde üniversite ve benzeri eğitim kurumu bulunmaktadır. Kimi şehir merkezinde kimi uzak bazılarının yurtları yakın bazılarının yurtları çok iyi, kaliteli, konforlu vs. Kurumların sonu gelmez, Ama özellikle Minsk’te eğitim kurumları hep yenilenmekte değişmektedir. Eğitim için doğru kurumlar seçilmelidir. Amaca uygun eğitim kurumu belirlenmelidir. Yani kurs alınacak üniversitenin eğitim alanları, bölümleri nelerdir araştırılmaldır. Bölümleri arasında rusça dili eğitimi veren ayrı bölümleri varmı yoksa firmalar tarafından açılmış kurslarmı? Minsk Eğitim olarak bizim amacımız Belarus’a rusça eğitim ve yüksek öğretim için gelecek öğrencileri en doğru eğitim kurumuyla buluşturmaktır. Bu nedenle rusça dil eğitiminde Belarus’ta tek lider Minsk Devlet Dil Üniversitesi ilk tercihimizdir. Mglu Rus dili fakultesi, uzman eğitim kadrosu, sadece yabancı öğrenciler için planlanmış kadrosuyla kusursuz eğitim hizmeti sunmaktadır. Yeni yapılan yurdu metro ile üniversite binasına 6 istasyon uzaklıktadır. Bu öğrencilere sorun olmamakta aksine yarar sağlamaktadır. Çünkü Belarus’a eğitim amaçlı gelen öğrenciler rusçayı Belarus şehir yaşamı, halk yaşamı, kültürü nasıl yaşayarak öğrenmelidir. Yabancı dil öğrenmek için en geçerli kural konuşulan topraklarda yaşayarak birebir pratik yaparak öğrenmektir.